☰ Menu
Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszanach
Herb Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszanach

Środa 26.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 

KONCEPCJA PRACY
 PUBLICZNEJ SZKOŁY  PODSTAWOWEJ
IM. ADAMA MICKIEWICZA W OLSZANACH

 NA LATA 2014-2018


MISJA
Jesteśmy po to,aby:


•    nauczać, wychowywać i inspirować do mądrej wolności
•        podejmować wysiłek poznawczy i intelektualny
•        rozbudzać ciekawość świata i otwartość na zmiany w nim zachodzące
•        dopingować do różnorodnych twórczych inicjatyw
•        kształtować poczucie odpowiedzialności za podjęte działania i przyjęte na siebie obowiązki
•        uczyć obiektywnej oceny własnych poczynań
•        rozwijać więzi interpersonalne, umiejętność pracy w zespole
•        wpajać zasady tolerancji, poszanowania cudzej odmienności- inności
•        umacniać wiarę we własne siły, w realność sukcesu w różnych dziedzinach życia zgodnie z jednostkowymi predyspozycjami
•        kształtować umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
•        wskazywać na interesujące formy spędzania wolnego czasu, sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka i rozładowujące napięcia emocjonalne

WIZJA
 

Absolwent naszej szkoły umie odnaleźć się we współczesnym świecie, przestrzega zasad tolerancji i prawdziwej komunikacji oraz dąży do dalszego swojego rozwoju, wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności.
 
NASZ ABSOLWENT:
 
1.     Ma poczucie przynależności do społeczności szkolnej, środowiska, regionu, kraju i świata.
2.     Prezentuje postawę patriotyczną.
3.     Zna i respektuje prawa człowieka, jest otwarty na innych i tolerancyjny.
4.     Wie co to jest system wartości- poszukuje dobra.
5.     Potrafi radzić sobie w różnych sytuacjach, jest dociekliwy, samodzielny   w myśleniu i działaniu, odpowiedzialny za własne wyniki w nauce.
6.     Dba o otaczające środowisko, zdrowie własne i innych.
7.     Zna, szanuje i przestrzega zasad samorządności i demokracji.
8.     W szkole czuje się bezpiecznie, dostrzega troskę o zaspokojenie jego potrzeb.
9.  Zna zasady bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnych i multimedialnych, ma świadomość zagrożeń z nich płynących.
10.Potrafi wykorzystać swoją wiedzę w praktyce.
 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jakub Janowicz
(2013-10-22 20:06:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Jakub Janowicz
(2014-10-03 21:06:52)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X