☰ Menu
Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszanach
Herb Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszanach

Środa 26.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przedmiot działalności

Szkoła spełnia funkcje: kształcącą, wychowawczą, opiekuńczą kompensacyjną i kulturotwórczą tworząc warunki do wszechstronnego tj. intelektualnego, emocjonalnego, moralno-społecznego, estetycznego, politechnicznego i fizycznego rozwoju uczniów.

Zadania dydaktyczne są realizowane poprzez:
1) stwarzanie sytuacji sprzyjającej pozytywnemu nastawieniu do nauki szkolnej,
2) właściwy dobór programów nauczania i podręczników szkolnych,
3) zapewnienie uczniom dostępu do biblioteki szkolnej i środków dydaktycznych,
4) tworzenie bazy dydaktycznej do nauczania poszczególnych przedmiotów,
5) prowadzenie zajęć lekcyjnych metodami aktywizującymi ucznia w procesie uczenia się,
6) stwarzanie sytuacji umożliwiających uczniom wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktycznym działaniu,
7) przygotowanie zestawu szkolnych narzędzi do mierzenia przyrostu wiedzy i umiejętności
dostosowanych do możliwości uczniów,
8) wspomaganie rozwoju indywidualnych zainteresowań uczniów,
9) realizację kółek zainteresowań,
10) realizację projektów edukacyjnych.

Zadania wychowawcze są realizowane poprzez:
1) realizację programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły,
2)  realizację tematyki lekcji z wychowawcą,
3) właściwy przykład nauczyciela wychowawcy,
4) realizację zadań wychowawczych w trakcie procesu nauczania poprzez wykorzystanie    
odpowiednich treści i sytuacji lekcyjnych,
5) organizację  uroczystych obchodów świąt szkolnych i narodowych,
6) stałą pracę wokół sylwetki patrona szkoły,
7) uczestnictwo uczniów w życiu szkoły poprzez udział w akademiach, zajęciach
pozalekcyjnych, konkursach, imprezach kulturalnych, uroczystościach szkolnych.

Zadania opiekuńcze realizowane są poprzez:

1) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć, przerw, na korytarzach,  na boisku szkolnym, na wycieczkach pieszych i autokarowych,
2) stały kontakt z rodzicami mający na celu rozpoznanie sytuacji domowej ucznia i   udzielanie mu właściwej pomocy,
3) stałą współpracę z pielęgniarką w celu zapewnienia należytej opieki zdrowotnej,
4) propagowanie zdrowego stylu życia i dbania o higienę osobistą
.


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jakub Janowicz
(2013-10-24 22:10:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Jakub Janowicz
(2013-10-24 22:17:09)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X